Produkty

Na této stránce najdete kompletní přehled našich produktů. Informace a technické listy jednotlivých produktů si můžete ihned prohlédnout, nebo stáhnout ve formátu PDF.
(k prohlížení souborů PDF je nutné mít na svém počítači nainstalován program Acrobat Reader, který si můžete stáhnout zde )
 

Plniva
  PDF
hromádka křemičité písky DORSILIT

DORSILIT

hromádka směsi křemičitých písků ISG ISG
hromádka barvené písky GRANUCOL GRANUCOL
hromádka křemičité moučky DORSILIT moučky DORSILIT
hromádka směsi pro samonivelační podlahy DORSIMIX DORSIMIX
hromádka plnivo pro průmyslové podlahy DORSIDUR DORSIDUR

  Filtrační písky

 

PDF

hromádka filtrační písky DORSILIT dle ČSN EN 12904 Filtrační písky DORSILIT ČSN

Materiál na pískování, abraziva  
  PDF
hromádka ASILIKOS - nesilikogenní   ASILIKOS

Průmyslové podlahy
PDF
hromádka průmyslová podlaha DORSIDUR Průmyslová podlaha DORSIDUR
hromádka lité podlahy s barvenými písky GRANUCOL Průmyslová podlaha GRANUCOL

Technologické postupy

 

 

 

 

 

PDF

hromádka DORSIDUR "čerstvý do čerstvého" DORSIDUR "čerstvý do čerstvého"
hromádka DORSIDUR s přechodovou vrstvou DORSIDURs přechodovou vrstvou
hromádka DORSIDUR jednovrstvá pokládka DORSIDUR jednovrstvá pokládka
  hromádka Lité podlahy s písky GRANUCOL Lité podlahy GRANUCOL
hromádka Lité podlahy s GRANUCOL UP Lité podlahy GRANUCOL UP

Bezpečnostní technické listy
PDF (Bezp. tech. list)
hromádka křemičité písky DORSILIT Křemičité písky DORSILIT
hromádka směsi křemičitých písků ISG Směsi ISG
hromádka barvené písky GRANUCOL SIG Barvené písky GRANUCOL-SIG
hromádka barvené písky GRANUCOL KG-PU Barvené písky GRANUCOL KG-PU
hromádka barevný granulát GRANUCOL UP Barevný granulát GRANUCOL UP
hromádka křemičité moučky DORSILIT Křemičité moučky DORSILIT
hromádka směsi pro samonivelační podlahy DORSIMIX
hromádka průmyslové podlahy DORSIDUR Standard Průmyslové podlahy DORSIDUR Standard
hromádka průmyslové podlahy DORSIDUR Spec.+ Extra Průmyslové podlahy DORSIDUR Spezial+Extra
hromádka materiál na pískování ASILIKOS ASILIKOS

 

- dostupné soubory 
- soubory se připravují a zatím nejsou dostupné

  
Služby
   

Doprava

  • všechny nabízené produkty lze na základě Vaší objednávky dopravit až na místo určení

  • v plné míře přitom využíváme přepravu placenou jedním směrem, která je ekonomicky nejvýhodnější

  • v případech, kdy doba od objednání zboží  do požadovaného termínu dodání je příliš krátká nebo když vzdálenost mezi naším skladem a místem požadovaného dodání je malá, využíváme přepravu placenou oběma směry. Tuto skutečnost však s Vámi vždy předem konzultujeme.

Doporučení: Pro maximální efektivitu dopravy a pro úsporu nákladů, doporučujeme vždy plně využít výše uvedených nosností dopravních prostředků!!!

Konkrétní cena jednotlivých přeprav Vám bude vždy sdělena buď na písemném potvrzení Vaší objednávky nebo bude s Vámi jinak předjednána.

Všechny druhy přepravy na Vaší objednávku se řídí dle  INCOTERMS 2010.


Poradenství k nabízeným produktům a průmyslovým podlahám

Ke všem produktům nabízíme rovněž poradenskou službu, která se týká technologických postupů, aplikace a vhodnosti použití.

Samostatnou část tvoří poradenství týkající se průmyslových podlah DORSIDUR a litých podlah s barvenými písky GRANUCOL. Skládá se z pomoci při výběru správného typu podlahy pro investory nebo projektanty podle mnoha důležitých kriterií, až po návrh její skladby s cenovou nabídkou.

 

© MATYPO Sušice, poslední aktualizace 29. 5. 2018
e-mail: info@chejn.cz