Prodej


Před prvním odběrem - jednorázový odběr

U jednorázových odběrů je možná úhrada zboží pouze hotově, dobírkou nebo proformafakturou.

Před prvním odběrem - opakované odběry

Pro zahájení trvalé obchodní spolupráce s námi je nutné uzavřít rámcovou kupní smlouvu jejíž text si můžete stáhnout z této stránky poklepáním na příslušnou ikonu.

Dále se řiďte tímto postupem:

  • vyplňte všechny údaje a smlouvu  2x vytiskněte.

  • podepsanou jí zašlete na naši adresu: CHEJN spol. s r.o., Pražská 1194,
    342 01  Sušice.

  • po jejím obdržení jí potvrdíme a zašleme zpět na Vaši adresu

Důležité upozornění: Podmínkou pro úspěšné uzavření smlouvy je správné vyplnění všech požadovaných údajů a její podepsání osobou oprávněnou jednat za Vaši společnost !!!

Pokud je třeba zahájit obchodní spolupráci neprodleně je možné zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na náš email  objednavky@chejn.cz Zároveň smlouvu ještě pak zašlete poštou na naši adresu (viz. výše).

Rámcová kupní smlouva ............ Rámcová kupní smlouva

Všeobecné podmínky ............ Všeobecné podmínky pro dodávky zboží platné od 15.5.2022
 

Jak objednávat

Objednávky musí být vždy písemné a je možné je zasílat na email na e-mail  objednavky@chejn.cz. Tato objednávka však musí obsahovat platný elektronický podpis (je vyžadován kvalifikovaný osobní nebo zaměstnanecký certifikát) osoby uvedené oprávněné k podepisování objednávek. Objednávku je také možné odeslat faxem na číslo +420 376 502116

Objednávka musí vždy obsahovat Vaše přesné identifikační údaje shodující se s údaji v rámcové kupní smlouvě. Dále v ní musí být uvedeno přesné označení druhu, množství a typu balení požadovaného zboží včetně přesného data odběru.

V případě, že požadujete i dopravu zboží, je nutné uvést přesnou adresu jeho vykládky, kontaktní osobu s telefonickým spojením (nejlépe mobilní tel.) a čas, do kdy lze zboží vyložit.


Podmínky odběru

První podmínkou odběru je řádná objednávka (viz. Jak objednávat). Jakmile ji obdržíme, bude Vám
v nejkratší možné době zpětně potvrzena (e-mailem nebo faxem). Pokud jste nový zákazník přijde Vám spolu s tímto potvrzením termínu odběru zároveň proformafaktura na celý objem požadovaného zboží.

Druhou podmínkou jsou řádně a včas vyrovnané veškeré závazky vůči naší společnosti. Pokud tomu tak není, je možný odběr pouze dle bodů 4.1.(platba předem) a 4.3.(platba v hotovosti) našich všeobecných podmínek pro dodávky zboží.


Zeptejte se nás

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů či připomínek z Vaší strany, nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 376 502111 nebo písemně faxem +420 376 502116 nebo e-mailem: info@chejn.cz.

 

© MATYPO Sušice, poslední aktualizace 30. 5. 2018
e-mail: info@chejn.cz